توالت مسابقه Game


Loading...
Like11 Dislike4

توالت مسابقه Description

Rating:   73.33% with 15 votes
توالت مسابقه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

کامل تمام 25 آهنگ بدون به پایان رساندن آخرین در هر مسابقه. اگر شما در محل آخرین پایان، بازی خود را به پایان خواهد رسید. بازی با استفاده از کلید های arrow کنترل می شود. را فشار داده و نگه دارید "C " به پشت سر شما را ببینید. نوار فضا برای استفاده از هر item.Up arrow- سرعت بخشیدن به. پایین arrow- معکوس. حرکت arrow- چپ چپ. راست arrow- حرکت به راست. فضا نوار برای استفاده از هر مورد. ج: برای دیدن پشت سر شما. پی بازی مکث.

Share your توالت مسابقه tips and tricks!