تحویل کاماز 3: چالش کشور Game


Loading...
Like50 Dislike22

تحویل کاماز 3: چالش کشور Description

Rating:   69.44% with 72 votes
تحویل کاماز 3: چالش کشور - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

آن را در تابستان و این ها 'زمان برای چالش های جدید است. چالش کشور محبوب ترین در این فصل است. مسابقه با زمان و یا تحویل محموله در روستاهای دور افتاده گرفتن امتیاز و پول است. ارتقا کاماز شما و تبدیل آن به کامیون قدرتمند ترین. کنترل: فلش - حرکت جلو پایین فلش - حرکت به عقب چپ - چپ تعادل

Share your تحویل کاماز 3: چالش کشور tips and tricks!