فقط پارک این: سالگرد Game

Like43 Dislike15

فقط پارک این: سالگرد Description

Rating:   74.14% with 58 votes
فقط پارک این: سالگرد - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

ما چشم خود را با گرافیک زیبا از شهرستان را احاطه کرده و شما باید برای پارک کامیون خود را در برخی از مکان های شلوغ و حقه بازی بین اتومبیل. این برنده 'تی آسان به دلیل کامیون خود را دارد واگن طولانی و مناطق پارکینگ کاملا باریک. سعی کنید به پارک به عنوان بهترین شما می توانید در بسیاری از سطوح شدید. موفق باشی و خوش بگذرد! کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی و نوار فضا برای ترمز دستی.

Share your فقط پارک این: سالگرد tips and tricks!