فقط پارک این 9 Game


Loading...
Like123 Dislike55

فقط پارک این 9 Description

Rating:   69.1% with 178 votes
فقط پارک این 9 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این یک بازی جدید و شدید پارکینگ است. ماموریت شما این است برای پارک کامیون 18 چرخ با واگن. بازی ارائه 10 سطح شدید و 26 پارکینگ. پارک آن را در نقاط نشان داد و سعی کنید به آن را انجام دهد بدون آسیب رساندن به کامیون خود را، و یا دیگری شما نیاز به راه اندازی مجدد سطح. استفاده از مهارت های رانندگی خود را به پارک های آنلاین و تبدیل شدن به بهترین راننده! یک انفجار!

Share your فقط پارک این 9 tips and tricks!