شکارچی ژوراسیک Game

Like88 Dislike49

شکارچی ژوراسیک Description

Rating:   64.23% with 137 votes
شکارچی ژوراسیک - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

همانطور که شما را به این دنیا ماقبل تاریخ دایناسورها قاتل را وارد کنید که در آن برای بشر به زنده ماندن دشوار است، تجربه خود سفر هیجان تعاملی خود را در جزایر مرموز! کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your شکارچی ژوراسیک tips and tricks!