جنگل جنگل برش Game


Loading...
Like13 Dislike5

جنگل جنگل برش Description

Rating:   72.22% with 18 votes
جنگل جنگل برش - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

برش چوب است یک کسب و کار بسیار سود آور تا ماجراجویی و پیوستن به برخی از money.Drive در اطراف جنگل و قطع درختی نشان داد. آنها را در کامیون خود را قرار دهید و حمل و نقل آنها را به محل مورد نیاز است. مراقب باشید زیرا جنگل با حیوانات وحشی پر بنابراین سعی کنید به آنها اجتناب کنند. کسب درآمد و استفاده از آنها برای خرید ارتقاء. موفق باشید و یک بازی هم بزرگ جنگل جنگل برش!

Share your جنگل جنگل برش tips and tricks!