جنگل سوار Game


Loading...
Like12 Dislike9

جنگل سوار Description

Rating:   57.14% with 21 votes
جنگل سوار - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

هاپ در دوچرخه خود را و سر به جنگل های استوایی در این بازی موتور سرد. غلبه بر موانع مختلف، از قلوه سنگ های سست به دامنه های شیب دار، به عنوان شما را به خط پایان مسابقه. این برنامه شامل 12 آهنگ مسابقه چالش برانگیز است که شما باید در درون محدودیت زمانی تکمیل برای باز کردن سطح بعدی. مراقب باشید که به تلنگر بیش از though.Up کلید فلش: به جلو. پایین کلید فلش: عقب. فضا: پرش. تغییر: ترمز

Share your جنگل سوار tips and tricks!