پرش مسابقه Game


Loading...
Like23 Dislike10

پرش مسابقه Description

Rating:   69.7% with 33 votes
پرش مسابقه - Other Games - بازی های ماشین

این یک معادله ساده است: سرعت = فاصله، آن را اشتباه و شما سقوط و رایت ... توجه به سرعت مطلوب برای هر پرش قبل از اینکه شما بروید. در پدال در سمت راست پایین صفحه نمایش برای سرعت بخشیدن به کلیک کنید. نگه پدال گاز را تا زمانی که شما رسیدن به سرعت شما نیاز به ایجاد یک پرش امن.

Share your پرش مسابقه tips and tricks!