پارکینگ جت ادم تنومند و بدقواره Game


Loading...
Like96 Dislike34

پارکینگ جت ادم تنومند و بدقواره Description

Rating:   73.85% with 130 votes
پارکینگ جت ادم تنومند و بدقواره - Other Games - بازی های ماشین

در پایان از هر پرواز، هر خلبان نیاز دارد، به پارک هواپیما خود را. از طریق چند مرحله به چالش کشیدن، پارک هواپیما جت ادم تنومند و بدقواره بزرگ در موقعیت تعیین شده و جمع آوری نشانه در طول راه برای امتیاز بیشتر. همانطور که شما بروید، مرحله بزرگتر و در نتیجه چالش بیشتر است. بازی بزرگ برای بچه ها که در آن شما می توانید تست هواپیما خود را، کلید skills.Use پارکینگ های arrow به رانندگی و پارک هواپیما.

Share your پارکینگ جت ادم تنومند و بدقواره tips and tricks!