جانی را Backflip Game


Loading...
Like1 Dislike0

جانی را Backflip Description

Rating:   100% with 1 votes
جانی را Backflip - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

انجام به جلو و عقب flips یک بر روی دوچرخه دنباله دار خود را، همانطور که شما بیش از زمین های خطرناک نژاد و جمع آوری پاداش در حالی که تلاش به خودتان از بین ببرند. کلید به تلنگر، پایین و یا فضای به شیرجه رفتن فلش.

Share your جانی را Backflip tips and tricks!