پارکینگ JFK-فرودگاه Game


Loading...
Like10 Dislike4

پارکینگ JFK-فرودگاه Description

Rating:   71.43% with 14 votes
پارکینگ JFK-فرودگاه - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

هنگامی که شما از شغل رانندگی شیرین خواب، هیچ چیز در صدر شاتل فرودگاه. و JFK زمان بزرگ کودک است،! مسافران و گردشگران با ترشرویی dippy همه نیاز به رسیدن به پارکینگ. و از شما قهرمان! فشار دادن برای راهنمایی، به یاد داشته باشید به اطاعت تمام علائم راهنمایی و رانندگی، و لطفا، عجله بسر می رسانید! استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your پارکینگ JFK-فرودگاه tips and tricks!