جت اسکی مسابقه Game

Like32 Dislike11

جت اسکی مسابقه Description

Rating:   74.42% with 43 votes
جت اسکی مسابقه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در حال جستجو برای یک چالش جدید آنلاین با جت اسکی؟ به آزمون مهارت های رانندگی خود را در آب؟ و برای دیدن چقدر خوب شما هستند؟ برای رانندگی جت اسکی استفاده از کلید های arrow. بسیاری از دور وجود دارد در هر یک از نقشه و شما باید وهله اول برای به دست آوردن پول و خرید جدید جت اسکی سریع تر پیروز شود. لذت بردن از 5 سطح شدید و بهبود برای تبدیل شدن به بهترین! موفق باشید و لذت ببرید! کنترل: استفاده از کلید های arrow به درایو و تعادل جت اسکی.

Share your جت اسکی مسابقه tips and tricks!