جت اسکی مسابقه Game


Loading...
Like35 Dislike14

جت اسکی مسابقه Description

Rating:   71.43% with 49 votes
جت اسکی مسابقه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در حال جستجو برای یک چالش جدید آنلاین با جت اسکی؟ به آزمون مهارت های رانندگی خود را در آب؟ و برای دیدن چقدر خوب شما هستند؟ برای رانندگی جت اسکی استفاده از کلید های arrow. بسیاری از دور وجود دارد در هر یک از نقشه و شما باید وهله اول برای به دست آوردن پول و خرید جدید جت اسکی سریع تر پیروز شود. لذت بردن از 5 سطح شدید و بهبود برای تبدیل شدن به بهترین! موفق باشید و لذت ببرید! کنترل: استفاده از کلید های arrow به درایو و تعادل جت اسکی.

Share your جت اسکی مسابقه tips and tricks!