ژله چرخ بازی Game


Loading...
Like2 Dislike1

ژله چرخ بازی Description

Rating:   66.67% with 3 votes
ژله چرخ بازی - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

استفاده از D و یا کلیدهای جهت دار سمت راست به سرعت بخشیدن به، A و یا فلش سمت چپ به ترمز و W / S یا بالا / پایین کلید به تعادل، حرکت کامیون ژله خود را از طریق سطوح، جمع آوری توپ به عنوان بسیاری که ممکن است.

Share your ژله چرخ بازی tips and tricks!