زندان فرار از کامپیوتر Game


Loading...
Like20 Dislike3

زندان فرار از کامپیوتر Description

Rating:   86.96% with 23 votes
زندان فرار از کامپیوتر - Other Games - بازی های ماشین

فرار از زندان در این بازی جدید هیجان! زمان شما را به کامل اگر شما می خواهید برای موفقیت هر چند، تا هیچ دوم زباله نیست! دریافت در خودرو و رانندگی به سوی آزادی، بدون گرفتن توسط نگهبانان و یا چراغ های خود گرفتار شده است. توفنده ماشین شما فقط یک راه دیگر است برای شما برای بازگشت به زندان، بنابراین استفاده از مهارت های بزرگ خود را به درایو و پارک وسیله نقلیه خود را. سعی کنید برای تکمیل تمام سطوح با موفقیت! یک انفجار! استفاده از کلید های arrow خود را به درایو، نوار فضا خود را به ترمز و خود کلید را به در ماشین دریافت را وارد کنید.

Share your زندان فرار از کامپیوتر tips and tricks!