مسابقه کامیون صنعتی 2 Game


Loading...
Like29 Dislike5

مسابقه کامیون صنعتی 2 Description

Rating:   85.29% with 34 votes
مسابقه کامیون صنعتی 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

آیا شما همیشه تشنه قدرت بیشتر در پشت چرخ؟ چالش مهارت های رانندگی خود را و برنده راه خود را به بالا به عنوان یک مسابقه کامیون! کسب درآمد قیمت پول، ارتقاء کامیون خود را و شرکت در مسابقات مختلف. استفاده از کلیدهای جهت دار برای کنترل کامیون، Z به رانش نگه دارید و فضا برای ترمز دستی را ضربه.

Share your مسابقه کامیون صنعتی 2 tips and tricks!