بستنی ها Game


Loading...
Like20 Dislike3

بستنی ها Description

Rating:   86.96% with 23 votes
بستنی ها - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

کاوش در جهان شیرین و رنگارنگ از آب نبات و بستنی در این بازی مسابقه ای سرگرم کننده است. این ها 'جایی که شما ' ه پیش از این هرگز دیده می شود آنها را! انتخاب کنید تا به پاداش و استفاده از آنها به رقبای خود استفاده کنید. پایان اولین ماموریت متفاوت به برنده شدن یک سطح. به یاد داشته باشید! ماشین شما تا خوشمزه! دان 'تی توقف! تمساح خطرناک می تواند به شما غذا خوردن!

Share your بستنی ها tips and tricks!