بستنی تحویل Game


Loading...
Like29 Dislike7

بستنی تحویل Description

Rating:   80.56% with 36 votes
بستنی تحویل - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در روز سگ تابستان، تحویل بستنی یک سرویس عمومی بستگی دارد. در هر سطح، به دنبال فلش است که شما را به یخ کرم اطاق نشیمن است که در انتظار تحویل. تیک تاک ساعت است، بنابراین رانندگی سریع می باشد. شما می خواهید به ضرب و شتم مشتریان به طوری که آنها 'تی نا امید می شود به دست آورد، اما شما ممکن است مجبور به بازگشت و پیدا کردن مسیر دیگری زمانی که ترافیک در راه خود را وجود دارد. مطمئن باشید که رانندگی با احتیاط، بیش از حد. اگر شما بیش از حد بسیاری از بار سقوط و خراب کامیون شرکت، شما سطح از دست بدهند. دریافت بستنی را در تمام دوازده سطوح به سالن تحویل به سرد و happy.Use نگه داشتن مردم از کلید های arrow به درایو کامیون تحویل بستنی به نقطه پارکینگ تعیین شده است.

Share your بستنی تحویل tips and tricks!