موانع مسابقه Game


Loading...
Like23 Dislike9

موانع مسابقه Description

Rating:   71.88% with 32 votes
موانع مسابقه - Other Games - بازی های ماشین

در مانع نژاد، هدف شما این است به مسابقه در برابر مخالفان خود را و پرش بیش از موانع به برنده شدن در مسابقه و تبدیل شدن به قهرمان جهان نهایی! از mash کلیدهای جهت چپ و راست به ساخت قدرت خود و نابود کردن رقابت! توجه: ما مسئول هر گونه خسارت شما را به صفحه کلید خود را انجام نمی جایگزین فلش چپ / راست به اداره کردن فلش به پرش!

Share your موانع مسابقه tips and tricks!