چالش کامیون گرسنه Game


Loading...
Like18 Dislike4

چالش کامیون گرسنه Description

Rating:   81.82% with 22 votes
چالش کامیون گرسنه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

سوار مثل باد از جوجه سرخ شده در روغن، تکه از پیتزا و ذرت بو داده و دان 'تی اجازه هر چیزی ایستاده در راه تبدیل شدن به استاد بیکن. کشف یک جهان فراوانی در یک بازی مسابقه ای جدید با کامیون گوشت خوک سرد و موانع شگفت انگیز است. شما باید سریع، شدید و مهمتر از آن، گرسنه برای برنده شدن. موفق باشید! بدون دستورالعمل ارائه شده

Share your چالش کامیون گرسنه tips and tricks!