داغ راد کامپیوتر Game


Loading...
Like6 Dislike0

داغ راد کامپیوتر Description

Rating:   100% with 6 votes
داغ راد کامپیوتر - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

پس از اندازه گیری و کالیبراسیون ماشین شما و محاسبه ضرایب، 'فقط یه چیز از چپ به کار وجود دارد: نژاد! دریافت در ماشین قرار دهید و اجازه دهید مهارت رانندگی زیرک خود را انجام دهید بقیه. این باند رقیب در گودال خودرو بیش از ممکن است شوخ تر از شما، همیشه فکر پیش رو، اما شما از لحاظ جسمی می تواند پیش رو با شما سریع ترین گرم rod.Use خود را از کلید های arrow به رانندگی ماشین شما.

Share your داغ راد کامپیوتر tips and tricks!