زامبی بزرگراه Game


Loading...
Like55 Dislike31

زامبی بزرگراه Description

Rating:   63.95% with 86 votes
زامبی بزرگراه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

از آن زمان به ضربه بزرگراه زامبی کشنده که! هدایت راه خود را از طریق جاده خطرناک است که توسط بیش از زامبی گرفته شده است. فاصله از طریق زامبی ها و یا فرار از آنها، جمع آوری سکه، سوخت، بهداشت و پاداش به خود زنده نگه دارید. حفظ ارتقاء ماشین و سلامت خود را به افزایش سطح تخریب و سطح خود را از sustainability.Use بالا arrow کلید برای شتاب استفاده از فلش کلید سمت چپ به سمت چپ استفاده از کلید فلش سمت راست به حق استفاده از کلید های arrow تماس برای ترمز

Share your زامبی بزرگراه tips and tricks!