بزرگراه قاتل Game


Loading...
Like10 Dislike4

بزرگراه قاتل Description

Rating:   71.43% with 14 votes
بزرگراه قاتل - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

گرافیک بزرگراه با 2D اقدام مسابقه بازی سبک. منفجر تمامی دوازده اتومبیل و جمع آوری امتیاز! در بازی بزرگراه قاتل هدف خود را برای ضربه تمام اتومبیل با راکت. شما توسط زمان محدود است و شما باید 5 زندگی می کند. ضربه بسیاری از ماشین ها و جمع آوری امتیاز به عنوان آنجا که می توانید. عبور از سطح در بازی است در نقاط شما کسب درآمد بر اساس .. برای کنترل بازی استفاده از کلید های arrow خود. را آزاد فضای مطبوعات موشک. برای متوقف کردن بازی P مطبوعات

Share your بزرگراه قاتل tips and tricks!