بزرگراه هانتر Game


Loading...
Like5 Dislike3

بزرگراه هانتر Description

Rating:   62.5% with 8 votes
بزرگراه هانتر - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

بزرگراه هانتر بازی رانندگی بالا پایین است. شما در حال مسابقه پایین بزرگراه 7 خط. هدف از این بازی است به ساقه و نابود کردن اتومبیل های دیگر در بزرگراه حالی که اجتناب از پلیس به عنوان آنها شلیک پشت در شما. ایجاد تخریب به اندازه و هرج و مرج به عنوان امکان پذیر است. فقط دون 'تی گرفتار و از خط پایان عبور در هنگام رانندگی بی پروا.؟ کنترل خودرو = استفاده از کلیدهای؟ ساقه در سمت چپ یا راست = استفاده از یک کلید و یا کلید

Share your بزرگراه هانتر tips and tricks!