قهرمانان از شهر: چرخ پنهان Game


Loading...
Like67 Dislike36

قهرمانان از شهر: چرخ پنهان Description

Rating:   65.05% with 103 votes
قهرمانان از شهر: چرخ پنهان - Other Games - بازی های ماشین

قهرمانان از شهر: چرخ پنهان نوع ماشین و بازی های پنهان شیء است. که 15 چرخ ماشین در 5 سطح است. استفاده از موس و بر روی چرخ های کلیک کنید زمانی که شما یکی را ببینید. ساعت هم محدود است خیلی سریع می شود و پیدا کردن تمام چرخ پنهان قبل از زمان اجرا می شود. شما باید 2 دقیقه برای هر تصویر و شما می توانید 5 اشتباه است. اگر شما اشتباهات بیشتر بازی خواهد بود. بنابراین، اگر شما آماده هستند شروع به بازی و لذت ببرید! کنترل: استفاده از موس به بازی این بازی

Share your قهرمانان از شهر: چرخ پنهان tips and tricks!