هربی Game

Like13 Dislike2

هربی Description

Rating:   86.67% with 15 votes
هربی - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مسابقه پایین مسیر با سوسک خود را. ضرب و شتم مخالفان خود را به پایان line.Up کلید فلش - سرعت بخشیدن به. چپ / راست کلیدهای - روشن. پایین کلید فلش - ترمز / معکوس. فاصله - پرش.

Share your هربی tips and tricks!

Download Android Car Games