جهنم تاکسی ضرب وشتم Game

Like19 Dislike6

جهنم تاکسی ضرب وشتم Description

Rating:   76% with 25 votes
جهنم تاکسی ضرب وشتم - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

حتی شیاطین جهنم نیاز به حرکت در اطراف. و اگر چه راننده تاکسی و مسافر هر دو درک کنند که آنها در حال رفتن به طور مداوم تبدیل شود هر یک از دیگر خاموش، هنوز مورد که شما کرایه جهنمی خود را به گودال بعدی خود را از آتش رانندگی، اما شما 'وجود دارد خواهید احتمالا آنها را ضربه با ماشین به محض خارج از door.Use گام کلید های arrow خود را به درایو ماشین آتشین خود را.

Share your جهنم تاکسی ضرب وشتم tips and tricks!