درایور جهنم Game


Loading...
Like7 Dislike3

درایور جهنم Description

Rating:   70% with 10 votes
درایور جهنم - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

دایره ششم جهنم نیاز به یک حمل و نقل گوشت اندام خونین و torsos، و شما دوباره 'تنها دیو سرعت با جرات (و روده) را به سفر! بار کردن کامیون خود را از دنده اژدها و نژاد در سراسر دشت شعله ور و زمینه های سوخته به کارخانه حمل و نقل در طرف مقابل از جهنم ساخته شده است. این 'خواهید بود یک سفر طولانی و شیطان ' نیست نوع را ببخشند failure.Use از کلید های arrow به رانندگی و تعادل کامیون.

Share your درایور جهنم tips and tricks!