سنگین کامیون آرنا Game

Like11 Dislike2

سنگین کامیون آرنا Description

Rating:   84.62% with 13 votes
سنگین کامیون آرنا - Other Games - بازی های ماشین

اگر شما 'تا کنون متعلق به یک کامیون سنگین، سپس شما می دانید که در برخی از نقطه، شما دوباره ' تمایل به نابودی دیگر کامیون های سنگین 'در عرصه! دریافت در کامیون خود را و سر و صدا کوره خود را به حد مرگ خود را! استفاده از کلید های arrow خود را به رانندگی کامیون شما.

Share your سنگین کامیون آرنا tips and tricks!