سنگین کامیون جرثقیل 2 Game

Like28 Dislike6

سنگین کامیون جرثقیل 2 Description

Rating:   82.35% with 34 votes
سنگین کامیون جرثقیل 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

سنگین کامیون جرثقیل بازگشت! شهرستان جدید، وظایف جدید و وسایل نقلیه جدید بیشتر! درایو خود را دو کامیون، دریافت وظایف از مدیر خود و دو وسایل نقلیه مختلف به مشخص کلید های arrow به رانندگی locations.Use دو کامیون، SPACE ترمز و M در نقشه نگاه کنید.

Share your سنگین کامیون جرثقیل 2 tips and tricks!