لودر های سنگین 3D Game


Loading...
Like76 Dislike52

لودر های سنگین 3D Description

Rating:   59.38% with 128 votes
لودر های سنگین 3D - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

تجربه واقعی کامیون پارکینگ بازی 3D با مفهوم جدید بارگذاری کامیون خود را. کشیدن بار به کامیون و انتقال آن به منطقه پارکینگ. فروش و ارتقاء کامیون های سنگین جدید و احساس تجربه واقعی 3D. بازی با سه زاویه مختلف دوربین 3D. کلیدهای جهت - برای رانندگی. تغییر کلیک کنید - دنده عقب. کلیک بر روی آیکون دوربین - برای تغییر نظر دوربین.

Share your لودر های سنگین 3D tips and tricks!