درایور سنگین 2 Game


Loading...
Like87 Dislike30

درایور سنگین 2 Description

Rating:   74.36% with 117 votes
درایور سنگین 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

درایور سنگین 2 یک بازی رانندگی کامیون که در آن شما باید به درایو یک کامیون تراکتور از طریق خیابان های شهرستان تنگه و پارک آن را به فضای پارکینگ مشخص شده است. اجتناب از گذرگاه خطرناک جاده ها، موانع مختلف و ترافیک در خیابان. هنوز کامیون خود را آسیب نمی زند و درایو کردن جاده ها است. کامل تمام ماموریت پارکینگ به سرعت به عنوان شما داده می شود مقدار محدود از time.Use کلید های arrow به رانندگی کنید. پارک کامیون تراکتور را به فضای پارکینگ مشخص شده اند.

Share your درایور سنگین 2 tips and tricks!