Havy کامیون جرثقیل 3 Game


Loading...
Like125 Dislike34

Havy کامیون جرثقیل 3 Description

Rating:   78.62% with 159 votes
Havy کامیون جرثقیل 3 - بازی های رانندگی - بازی های ماشین

کار شما این است برای حمل و نقل وسایل نقلیه غیر فعال از یک مکان به مکان دیگر، را برای رانندگی ایمن پرداخت می شود و تحویل خودرو در زمان. کنترل: کلید های arrow به درایو: SPACE ترمز: M در نقشه نگاه کنید.

Share your Havy کامیون جرثقیل 3 tips and tricks!