چرخ مبارک Game


Loading...
Like3541 Dislike1118

چرخ مبارک Description

Rating:   76% with 4659 votes
چرخ مبارک - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مبارک چرخ یک بازی ماجراجویی که در آن بازیکن را کنترل شخصیت با گل خود را برای رسیدن به نقطه نهایی است. موانع در راه تا جلوگیری از توفنده وجود دارد. بازی اجازه می دهد تا بازیکن را به ایجاد سناریوهای سفارشی و بازی و یا در میان 3 میلیون سطح موجود از پیش ساخته شده توسط کاربران مختلف را انتخاب کنید. این بازی دارای شخصیت بسیار جالب است که این بازی جالب را به بازی. بسیاری از سطوح جالب برای کاربران به بازی نیز وجود دارد. در این بازی، یک شخصیت را انتخاب کنید، یک سطح را انتخاب کنید و با دقت حرکت در بازی به عنوان بسیاری از موانع و موانع که قطعات بدن شکستن وجود دارد. لذت بردن از بازی شاد چرخ!

Share your چرخ مبارک tips and tricks!