زندگی GTA گانگستر Game


Loading...
Like45 Dislike22

زندگی GTA گانگستر Description

Rating:   67.16% with 67 votes
زندگی GTA گانگستر - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

شنبه خیلی کامل برای یک گانگستر. اگر شما دوباره 'در اطراف یک قاتل در روزهای شنبه، شما ' خواهید دید آنها را از طریق شهرستان اجرا، گانینگ کردن اعضای باند رقیب، یا سرقت اتومبیل فقط به از جایی به جای دریافت کنید. هیچ کس در این شهرستان امن است، بنابراین شما نیز ممکن است شما را تبدیل به یک گانگستر خود را. دان تی 'به خودتان اجازه گرفتن در تیراندازی از دست داده. حک کردن یک قطعه برای خودتان در این وحشیانه world.Use کلید های arrow خود را به حرکت در اطراف شهرستان.

Share your زندگی GTA گانگستر tips and tricks!