درایور جاذبه Game

Like296 Dislike58

درایور جاذبه Description

Rating:   83.62% with 354 votes
درایور جاذبه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در این بازی، شما رانندگی یک خودرو در یک چالش مربوط به اینده و خطرناک ... جاذبه کار در هر جهت، شما می توانید بر روی دیوار یا سقف رانندگی. رانندگی در سرعت کامل و اجتناب از موانع

Share your درایور جاذبه tips and tricks!