بزرگ Truckismo Game

Like16 Dislike2

بزرگ Truckismo Description

Rating:   88.89% with 18 votes
بزرگ Truckismo - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مسابقه برای پیروزی با کامیون هیولا خود را! سر و صدا اتومبیل و موانع دیگر در راه خود را، کسب درآمد و ارتقاء کامیون خود را. کلید های arrow به رانندگی، X برای پرش و C برای نیترو.

Share your بزرگ Truckismo tips and tricks!