کامیون غم انگیز 2 Game

Like18 Dislike1

کامیون غم انگیز 2 Description

Rating:   94.74% with 19 votes
کامیون غم انگیز 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در جهان تاریک و غم انگیز از گورستان و تغییرات قبرستان، حتی عالم اموات تاریک و کثیف نیاز به یک مرد تحویل. و به عنوان مرد تحویل قابل اعتماد ترین در این جهان از گناه، به شما پول بیشتری دریافت سوالات کمتر از شما درخواست و جعبهها بیشتر به شما off.Press رها و نگه دارید فاصله برای استفاده از موس خود را و بلند کردن جعبهها. استفاده از کلید های arrow به رانندگی و تعادل کامیون خود را.

Share your کامیون غم انگیز 2 tips and tricks!