اسباب راش تراکتور نژاد Game


Loading...
Like1 Dislike3

اسباب راش تراکتور نژاد Description

Rating:   25% with 4 votes
اسباب راش تراکتور نژاد - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در مزرعه یکی از مکان های مورد علاقه اسباب 'به است. برف رفته است و او در نهایت می تواند در یک مسابقه با تراکتور قدرتمند خود بروید. وجود خواهد داشت بسیاری از موانع به چالش کشیدن در مزرعه اش اما با کمک کمی او می تواند تراکتور خود را کنترل و با تصویب تمام سطوح. موفق باشید! استفاده از کلید های arrow رانندگی و کلید X برای نیترو.

Share your اسباب راش تراکتور نژاد tips and tricks!