شبح مسابقه Game

Like30 Dislike10

شبح مسابقه Description

Rating:   75% with 40 votes
شبح مسابقه - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

بازی این بازی موتور بسیار جذاب و احساس آزادی سوار هلی کوپتر آمریکایی درست است. بازی های روح سوار فیلم الهام گرفته است. فقط موتور سیکلت خود را در سمت حریف رانندگی و دست کشیدن آنها را! فلش به حرکت می کند.

Share your شبح مسابقه tips and tricks!