محله یهودی نشین جنون 2 Game


Loading...
Like32 Dislike14

محله یهودی نشین جنون 2 Description

Rating:   69.57% with 46 votes
محله یهودی نشین جنون 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

محله یهودی نشین جنون 2 بازی رانندگی و تیراندازی است. شما یک کار راننده در مافیای کردم. هدف شما این است که درایو مافیایی 'پول برای نقطه A به نقطه B. کار شما شب و روز و مهارت های شما نیاز به سرعت و رفلکس می باشد. کلید های استفاده از فلش به درایو و فضا به ساقه. سبز ون شریک زندگی خود را و هر بار که شما ون تماس با اتومبیل های خود را به شما گرفتن برخی از قدرت های (سرعت، روغن، تفنگ و یا وقت بیشتری) است. موفق باشید! فلش، فضا

Share your محله یهودی نشین جنون 2 tips and tricks!