پارکینگ مخزن گاز Game


Loading...
Like9 Dislike7

پارکینگ مخزن گاز Description

Rating:   56.25% with 16 votes
پارکینگ مخزن گاز - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در این بازی سرگرم کننده پارکینگ شما باید درایو یک کامیون بزرگ و پارک آن را در نزدیکی ایستگاه گاز. سپس شما باید برای پر کردن پمپ های گاز به منظور قادر به حرکت در. هدف شما در این بازی است برای تکمیل ماموریت خود را قبل از زمان اجرا می شود و بدون توفنده کامیون خود را به هر چیزی. مخزن گاز بسیار خطرناک است چون ممکن است منفجر شود. همچنین از ترافیک آگاه باشند چرا که آن را واقعا می تواند یک چالش برای شما باشد. آیا زمان فوق العاده بازی این بازی هیجان انگیز!

Share your پارکینگ مخزن گاز tips and tricks!