مبلمان نمایشگاه پارکینگ Game


Loading...
Like22 Dislike9

مبلمان نمایشگاه پارکینگ Description

Rating:   70.97% with 31 votes
مبلمان نمایشگاه پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

تحویل مبلمان های رانندگی کامیون خود را و پارکینگ آن را در مقابل نمایشگاه و پس از آن در حال حرکت فرمان خود را به یک جرثقیل، جایی که شما می توانید استفاده کنید را انتخاب کنید تا مبلمان و بار آن را به کامیون خود را. سپس کامیون برای تحویل مبلمان در جایی شهر راندن آن است. شما باید برای انجام تمام این کارها را قبل از زمان اجرا می شود و شما نیز باید بسیار مراقب باشید که آسیب کامیون خود را ندارد. کامل تمام سطوح هشت باور نکردنی، هر که بیشتر به چالش کشیدن از گذشته ones.Use کلید های arrow خود را به حرکت، نوار فضا خود را به ترمز، کلید Z خود را به بلند مبلمان و X کلیدی به آن قطره.

Share your مبلمان نمایشگاه پارکینگ tips and tricks!