پارکینگ گشت خشمگین Game


Loading...
Like14 Dislike5

پارکینگ گشت خشمگین Description

Rating:   73.68% with 19 votes
پارکینگ گشت خشمگین - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

بلند کردن یک خودروی پلیس سرد، شما سه در دسترس است. ماموریت شما این است که درایو گشت زنی خودرو پارکینگ و پارک آن را در منطقه چشمک زدن بدون گرفتن خودرو خود را از بین برد. اجتناب از دیسک و اشیاء دیگر، به خصوص در حال حرکت جعبه زیرا آنها 'خواهید وسیله نقلیه خود را آسیب می رساند. سعی کنید به پایان برساند همه سطوح 6 قبل از زمان کلید های arrow به رانندگی expires.Use و پارک وسیله نقلیه خود را.

Share your پارکینگ گشت خشمگین tips and tricks!