کامل خودکار ضرب وشتم Game


Loading...
Like29 Dislike8

کامل خودکار ضرب وشتم Description

Rating:   78.38% with 37 votes
کامل خودکار ضرب وشتم - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

راننده بزرگ ما یک چیز در مورد مسابقه تدریس: اگر شما مادام T برای اولین بار از شما دوباره 'مرده است. در تمام خودکار ضرب وشتم، رانندگان به دنبال به همان اندازه برای احشاء به عنوان آنها را برای شکوه و عظمت است، اما این ها 'جرات خود را که آنها می خواهند - در سراسر آهنگ. ارتقا سوار خود را با موشک، معادن و دیگر سلاح، بنابراین شما می توانید آن را به خط پایان قبل از مخالفان خود را you.see پایان در دستورالعمل بازی را

Share your کامل خودکار ضرب وشتم tips and tricks!