دیوانگی فراری Game


Loading...
Like7 Dislike2

دیوانگی فراری Description

Rating:   77.78% with 9 votes
دیوانگی فراری - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

دور شدن از دست پلیس معمولا نیاز به یک طرح خوب و اجرای بزرگ است. ما می توانیم شما را با طرح کمک: رانندگی خودرو خود را بدون توفنده آن، پارک آن را راست در نزدیکی بزرگراه ها، خارج شدن و عبور از بزرگراه با پای پیاده، ماشین دیگری از طرف دیگر و رانندگی آن را دور. پارک یک بار در مقابل نقطه پنهان خود را بیشتر. و شما را مجبور به انجام همه چیز را قبل از زمان اجرا می شود. لذت بردن از این بازی سرگرم کننده پارکینگ با minigame موجود در آن را در هشت سطح شدید. دارای زمان شگفت انگیز!

Share your دیوانگی فراری tips and tricks!