سوار رایگان 3 Game


Loading...
Like11 Dislike3

سوار رایگان 3 Description

Rating:   78.57% with 14 votes
سوار رایگان 3 - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

طراحی آهنگ های خود را، و یا سعی کنید به خودتان بر روی آنهایی که از قبل ساخته شده در این دوچرخه مانع البته بازی مسابقه 2D را کشت. استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند، و WASD به حرکت در اطراف مسیر.

Share your سوار رایگان 3 tips and tricks!