جنگل های حمل بار Game


Loading...
Like29 Dislike11

جنگل های حمل بار Description

Rating:   72.5% with 40 votes
جنگل های حمل بار - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

کشاورز ما اجرا می شود زندگی پر مشغله در وسط جنگل، احاطه شده توسط طبیعت و حیوانات. دیگر از حیوانات در مزرعه، او طول می کشد مراقبت از حیوانات مختلف جنگل بیش از حد، همین دلیل است که او را به انجام زایمان با غذا و آب در اطراف حومه. تو، همیشه آسان نیست برای انجام این کار با تمام کسانی که تپه ها و مسیرهای باریک. تحویل جعبه پر از لوازم، بدون از دست رفتن هر، یا شما را مجبور به راه اندازی مجدد سطح :) موفق باشید! استفاده از WASD یا کلیدهای پیکان برای بازی، فاصله برای ترمز. استفاده از موس در منوها.

Share your جنگل های حمل بار tips and tricks!