تمرکز پارکر Game

Like0 Dislike2

تمرکز پارکر Description

تمرکز پارکر - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

هدف شما این است به پارک اتومبیل خود را در منطقه تعیین شده پارکینگ. گرفتن در پشت چرخ و دنده برای یک سخت در چالش جاده. جلوگیری از سقوط، شما شانس به پارک محدود است.

Share your تمرکز پارکر tips and tricks!