پارکینگ Firetruck اضطراری Game


Loading...
Like17 Dislike6

پارکینگ Firetruck اضطراری Description

Rating:   73.91% with 23 votes
پارکینگ Firetruck اضطراری - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این شهرستان در حال سوختن است و شما تنها کسی بود که می توانید آن را در این بازی پارکینگ شدید نجات هستند! درایو firetruck به همان سرعتی که ممکن است و بدون توفنده و پارک آن را در نقطه ای برجسته به منظور آتش را. به ترافیک آگاه دلیل این که شما ممکن است کامیون شما آسیب برساند اگر شما ضربه اتومبیل های دیگر و پیاده عبور از خیابان. نگه داشتن چشم خود را بر روی تایمر کنید و سعی کنید برای صرفه جویی در تمام ساختمان ها در هشت سطح باور نکردنی است. دارای زمان شگفت انگیز بازی این بازی بسیار جذاب! استفاده از کلید های arrow خود را به درایو و نوار فضا خود را به ترمز.

Share your پارکینگ Firetruck اضطراری tips and tricks!