آتش نشانان اضطراری Game


Loading...
Like43 Dislike23

آتش نشانان اضطراری Description

Rating:   65.15% with 66 votes
آتش نشانان اضطراری - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

کمک به نجات شهر های رانندگی آتش نشان خود را 'کامیون و پارکینگ آن را در مقابل ساختمان در آتش است. استفاده از شلنگ و مهارت های آتش نشانی خود را به آن را در یک مینی بازی سرد. در هر سطح شما قادر خواهید بود به جمع آوری سکه های که شما بعدا می توانید استفاده کنید برای خرید برخی از ارتقاء شگفت انگیز است که به شما کمک می نگه دارید تا با سطح چالش انگیز پیش رو خواهد بود. اطمینان حاصل کنید که شما به اندازه کافی سریع هستند و که شما کامیون خود را به سقوط نیست. دارای زمان شگفت انگیز بازی این بازی هیجان انگیز!

Share your آتش نشانان اضطراری tips and tricks!